Skicovné: 1 100 Kč
(k úhradě při objednání)
Doplatek: 2 500 Kč
(k úhradě při konečném schválení)
Celkem: 3 600 Kč
Ceny jsou uváděny bez DPH.

Tiskoviny / Leták, plakát / Leták 2

Tento balíček je vhodný, potřebujete-li navrhnout leták (1 až 2 strany, žádné skládání), plakát či podobnou tiskovinu a nemáte dostatek kvalitních obrazových materiálů. Jeho cena zahrnuje využití až 2 ilustračních fotografií ze světových archivů. Další si můžete v případě potřeby objednat za cenu cca 700 Kč / snímek jako doplňkovou službu.

Balíček „Leták 2“ obsahuje 1 grafický koncept navržený zkušeným grafikem. Návrhy můžete celkem 3× připomínkovat a vracet k přepracování. Pokud vám tento počet revizí nebude stačit, můžete si snadno přiobjednat další (cena každé další revize je 600 Kč + DPH).

Prvotní návrhy můžete očekávat nejpozději do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy bude na náš účet připsána vaše úhrada skicovného a budeme mít od vás všechny podklady potřebné k zahájení prací. Potřebujete-li leták rychleji, uveďte to v zadávacím formuláři. O průběhu zakázky budete informováni e-mailem.
Doplatek ceny balíčku uhradíte až po konečném schválení grafického návrhu. K balíčku si můžete objednat hned nebo kdykoliv později některé z doplňkových služeb. Doporučujeme například redigaci textu nebo tisk.

Grafický návrh obdržíte v tiskovém PDF kompatibilním se všemi používanými polygrafickými technologiemi.

Objednat

x