Skicovné: 1 300 Kč
(k úhradě při objednání)
Doplatek: 2 600 Kč
(k úhradě při konečném schválení)
Celkem: 3 900 Kč
Ceny jsou uváděny bez DPH.

Tiskoviny / Leták, plakát / Leták 3

Tento balíček je vhodný, potřebujete-li navrhnout leták (1 až 2 strany, žádné skládání), plakát či podobnou tiskovinu.

Balíček „Leták 3“ obsahuje 2 různé grafické koncepty navržené zkušenými grafiky, ze kterých si v rámci první revize vyberete jeden k dopracování. Návrhy můžete celkem 5× připomínkovat a vracet k přepracování. Pokud vám tento počet revizí nebude stačit, můžete si snadno přiobjednat další (cena každé další revize je 600 Kč + DPH).

Prvotní návrhy můžete očekávat nejpozději do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy bude na náš účet připsána vaše úhrada skicovného a budeme mít od vás všechny podklady potřebné k zahájení prací. Potřebujete-li leták rychleji, uveďte to v zadávacím formuláři. O průběhu zakázky budete informováni e-mailem.
Doplatek ceny balíčku uhradíte až po konečném schválení grafického návrhu. K balíčku si můžete objednat hned nebo kdykoliv později některé z doplňkových služeb. Doporučujeme například redigaci textu nebo tisk.

Grafický návrh obdržíte v tiskovém PDF kompatibilním se všemi používanými polygrafickými technologiemi.

Objednat

x