Logo společnosti Haug-land

Zadavatel:
Haug-land s.r.o.


Haug-land je IT firma s filozofií ochrany životního prostředí a silným vztahem k přírodě. Zadavatel vyžadoval promítnutí těchto principů i do grafického symbolu loga. Současně se zachováním moderního stylu a vyjádřením technologické vyspělosti.