Redigace textu

Redigace textu je doplňková služba, kterou si můžete objednat ke kterémukoliv balíčku návrhu tiskovin (není-li již v balíčku zahrnuta). Před zpracováním tiskoviny náš redaktor zkontroluje vámi dodaný text a v případě potřeby navrhne jeho stylistickou jazykovou úpravu tak, aby byl poutavý, předal čtenáři informaci co nejsrozumitelněji a zároveň tou nejatraktivnější čtivou formou. x